Okno PCV IDEAL 8000

Idealny do stosowania w budownictwem energooszczędnym
Okno PCV IDEAL 8000

GŁÓWNE ATUTY OKNA

Sześciokomorowa konstrukcja o głębokości zabudowy profili 85 mm.

Dodatkowa trzecia uszczelka.

Duży nacisk położono na redukcję parametrów cieplnych i akustycznych.

Idealny do stosowania w budownictwem energooszczędnym.

Profil

  • Profil o głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej budowie kształtowników oraz systemowi trzech uszczelek. Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 , co w połączeniu z możliwością stosowania szerszych i cieplejszych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm stanowi bardzo atrakcyjną propozycję produktową.

Szyba

  • Możliwość zastosowania w oknie nowoczesnych pakietów 3-szybowych o grubości do 51 mm oraz różnorodnych szyb funkcyjnych.

Okucie

  • Gwarantuje niezawodne funkcjonowanie okna. Nowe okucie zostało zbadane na zgodność z normą europejską DIN EN 13126-8 (badania wytrzymałościowe okuć uchylno-rozwieranych i rozwieranych) oraz DIN EN 1191 (badania wytrzymałościowe okien i drzwi). Poddano je także badaniom według systemu jakości QM 328 instytutu ift Rosenheim. Badania potwierdziły parametry wytrzymałościowe, wysoką jakość i trwałość okucia.

Dodatkowe cechy systemu

  • Dzięki wydzieleniu przez trzecią uszczelkę tzw. suchej komory, w której pracują okucia, zwiększa się żywotność i trwałość mechanizmów okuciowych. Zwiększa to również szczelność całej konstrukcji.
  • Wyrazisty i doskonały w formie design pozwala osiągnąć oryginalne rozwiązania architektoniczne. System IDEAL 8000 cechuje wielość wariantów konstrukcyjnych, wzajemna kompatybilność profili, a przede wszystkim swoboda w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania.